Informator

Opublikowano 18 kwietnia 2016 | Autor: Zespół eCzyżkówko

0

Bydgoszcz przebuduje ulicę i węzeł

15 kwietnia ogłoszony został przetarg na przebudowę ul. Grunwaldzkiej. Zmodernizowany zostanie 4,6-km odcinek od Węzła Zachodniego do granicy miasta.

– W tym roku zamierzamy rozpocząć trzy duże zadania związane z przebudową układu komunikacyjnego – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Oprócz modernizacji ul. Kujawskiej i przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej kluczowe znaczenie ma rozbudowa ul. Grunwaldzkiej, która połączy nas z trasą ekspresową S5. Istotne jest to, że projekt zawiera uwagi bydgoszczan. Warto podkreślić, że dzięki zaprojektowaniu buspasa skróci się czas dojazdu autobusami z Osowej Góry do centrum – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Przetarg jest podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie wykonawcy będą składali wnioski o dopuszczenie do etapu drugiego. Termin ten przypada na 1 czerwca. 7 najlepszych podmiotów o największym doświadczeniu, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i stabilnej sytuacji finansowej zostanie zaproszonych do składania ofert w drugim etapie postępowania. O zwycięstwie decydować będą cena, termin wykonania robót budowlanych oraz okres udzielanej gwarancji.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej będzie, obok modernizacji ul. Kujawskiej i budowy przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej, największym miejskim przedsięwzięciem realizowanym w najbliższych latach. Jego finisz planowany jest na 2019 rok. Budowa będzie etapowana tak, by zminimalizować utrudnienia ważnym połączeniu węzła Zachodniego z Osową Górą. W pierwszej kolejności prace rozpoczną się na Osowej Górze. Rozbudowa Grunwaldzkiej zostanie zgłoszona do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, co umożliwi dofinansowanie inwestycji w oparciu o fundusze europejskie.

W ubiegłym roku drogowcy opracowali projekt budowlany. Przewiduje on budowę dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy ruchu w obu kierunkach na całym odcinku. Dodatkowo na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy Flisackiej w kierunku centrum miasta projektowany jest trzeci pas ruchu przeznaczony jedynie dla autobusów komunikacji publicznej. Konieczna jest również przebudowa wszystkich skrzyżowań z ulicami poprzecznymi.

Dokumentacją projektową objęte zostały również odcinki ulic poprzecznych, których przebudowa okazała się niezbędna ze względu na projektowane zmiany w układzie drogowym. Przebudowane zostaną między innymi fragmenty ulic: Czaplej, Łowiskowej, Zimorodkowej, Wroniej, Perliczej, Skośnej, Kolbego, Papuziej, Przejście, Filtrowej, Okopowej, Zielonej, Flisackiej i Wyrzyskiej. W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej przyległych posesji oraz w celu powiązania z drogami publicznymi ulic, które zostaną odcięte od ulicy Grunwaldzkiej, projektowane są również w wybranych lokalizacjach drogi serwisowe. Projekt zakłada także budowę nowych przystanków autobusowych, chodników, dróg dla rowerów, przebudowę mostu na strudze Flis oraz budowę ekranów akustycznych w rejonie zabudowy mieszkaniowej osiedli Osowa Góra i Czyżkówko. Zmodernizowana ulica Grunwaldzka ma stanowić najważniejsze połączenie Bydgoszczy z trasą S5. Obecnie wykonawcy, którzy wygrali przetarg na budowę, pracują nad projektem „ekspresówki”.

W ubiegłym roku zakończyła się rozbudowa węzła zachodniego. Polegała ona między innymi na budowie nowego mostu przez Kanał Bydgoski oraz wiaduktu kolejowego na nowej południowej jezdni prowadzącej od ronda gen. S. Maczka do skrzyżowania Grunwaldzkiej z Kraszewskiego. Ta inwestycja kosztowała łącznie 37 mln zł.

Źródło: UM Bydgoszcz
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top ↑
  • Reklamy

    reklama_290x60_weterynarz_01.jpg
  • Kontakt24

    Jeżeli zauważyłeś coś z czym chciałbyś podzielić się z czytelnikami i dotyczy to osiedla Czyżkówko lub mieszkańców, prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@eczyzkowko.pl.

  • Film

  • Pogoda