Uroczystości 60-lecia szkoły ZS 16

W czwartek (16 października) prezydent Rafał Bruski wziął udział w uroczystościach związanych z 60-leciem Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy.

W skład Zespołu Szkół nr 16 wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 16, Gimnazjum nr 29 i Młodzieżowy Dom Kultury nr 6. Przy Zespole Szkół nr 16 wybudowano plac zabaw dla dzieci w ramach projektu „Radosna Szkoła”. Koszt całkowity z dokumentacją projektową wyniósł 271 333 zł, dofinansowanie z budżetu państwa to 95 250 zł.
W 2002 roku utworzono Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 16 oraz Gimnazjum nr 29. Dwa lata później podpisano umowę o współpracy z Collegium Języków Obcych w Bydgoszczy – naukę języków hiszpańskiego i francuskiego podejmują w szkole już uczniowie klas I szkoły podstawowej. W 2010 roku do Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy włączono Młodzieżowy Dom Kultury nr 6 w Bydgoszczy. Poprawiła się baza lokalowa szkoły. Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy wzbogacił się o nowoczesną i kolorową część dydaktyczną, którą przeznaczono dla uczniów klas młodszych oraz halę sportową. Od dwóch lat uczniowie szkoły mogą korzystać z kompleksu sportowego „Orlik”. Uczniowie Zespołu Szkół nr 16 posiadają liczne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych (język polski, język angielski, matematyka, geografia, przyroda), sportowych (m.in. „Biały Miś”).
Szkoła włączyła się także w projekt miejski „Na ścieżkach zdrowia…”, który ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowego myślenia o zdrowiu fizycznym, psychicznym i umysłowym. Dyrekcja i nauczyciele współpracują m.in. z Policją, Strażą Miejską, Radą Osiedla oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bydgoszczy.
Nauczyciele cały czas podnoszą kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia wszystkim uczniom możliwości edukacji i rozwoju (surdopedagogika oraz grafika komputerowa w celu uatrakcyjnienia zajęć pozalekcyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 6).
Nasza szkoła bierze udział w projektach unijnych: „Ćwiczę, uczę się, wygrywam”, „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” skierowany jest do społeczności gimnazjów. Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych gimnazjalistów: matematycznych (m.in. w kontekście obowiązkowej matury z matematyki), naukowo-technicznych, kompetencji informatycznych.
Ponadto realizacja projektu ma na celu rozwijanie postawy empatii z prospołecznymi zachowaniami w perspektywie ponadregionalnej, promocję indywidualnych talentów, zwiększenie poziomu motywacji do dalszej edukacji i rozwijania własnych zainteresowań, a także stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i prezentacji własnych dokonań dydaktycznych nauczycieli i uczniów z różnych regionów i środowisk.

źródło: http://www.bydgoszcz.pl/

oryginalny artykuł: http://www.bydgoszcz.pl/


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top ↑
  • Reklamy

    reklama_290x60_weterynarz_01.jpg
  • Kontakt24

    Jeżeli zauważyłeś coś z czym chciałbyś podzielić się z czytelnikami i dotyczy to osiedla Czyżkówko lub mieszkańców, prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@eczyzkowko.pl.

  • Film

  • Pogoda