Informator

Opublikowano 20 kwietnia 2018 | Autor: Zespół eCzyżkówko

0

Remont śluzy – zdjęcia

Trwa dalszy etap remontu zabytkowej, liczącej 103 lata śluzy Okole w Bydgoszczy. Jej modernizacja pochłonie blisko 12 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na koniec października 2018 r.

Zdjęcia:

http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/51,48722,23190429.html?i=0

http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/51,48722,23219611.html?i=1

Na miejscu budowy jest ponton z dźwigiem zacumowany w awanporcie dolnym (to miejsce, w którym statki czekają na wejście do śluzy). Zakończył się montaż ścianek Larsena w tym miejscu. Obecnie śluza jest odwodniona. Trwa na bieżąco wypompowywanie wody. Dolne wrota wsporne zostały zdemontowane i ułożone po prawej stronie śluzy. Górne wrota uchylne również zostały zdemontowane i ułożone są na podporach w górnej głowie śluzy. Zostaną oczyszczone i zakonserwowane farbą antykorozyjną.

Cały czas funkcjonuje tymczasowe obejście wody z Kanału Bydgoskiego. Woda swobodnie spływa plastikową rurą. – W ramach zadania zmodernizowany zostanie nie tylko obiekt hydrotechniczny, ale także sąsiadujące z nim zabudowania: trzy budynki maszynowni, sterownia oraz budynek obsługi.

Ustawiono pierwsze rusztowania w korze śluzy. To za ich pomocą zostanie przeprowadzona renowacja ścian komory poprzez częściowe usunięcie cegieł licowych oraz naprawę betonu. Po skuciu starej oblicówki nastąpi odtworzenie całości z wykorzystaniem cegieł z rozbiórki, jak i nowych, w pełni odpowiadających zabytkowemu charakterowi budowli.

Remontu doczekają się również betonowe okładziny dna i skarp zbiorników oszczędnościowych. Konstrukcje stalowe śluzy wraz z oprzyrządowaniem będą zdemontowane i całkowicie odnowione, a także zabezpieczone przed korozją. Instalacje elektryczne zostaną zastąpione nowymi.

Koszt inwestycji wynosi ponad 11,7 mln zł. Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyżkówko i Okole to największe śluzy w Bydgoszczy. Mają za zadanie zniwelować ponad 15-metrową różnicę poziomów wody na Kanale Bydgoskim. Pierwsza podnosi jednostki o prawie 7,5 m w niecałe 30 minut, zaś druga o tyle samo, ale szybciej, bo w prawie 20 minut. Dla obu charakterystyczne są zbiorniki oszczędnościowe, które zmniejszają ilość wody potrzebnej do śluzowania. Dzięki nim możliwa jest 40-procentowa oszczędność. Każda ze śluz została wyposażona w dwa takie zbiorniki. Ich opróżnianie i napełnianie można obserwować w trakcie śluzowania.

Źródło: http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,23190429,zobacz-odwodniona-sluze-okole-z-lotu-ptaka-zdjecia.html




Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top ↑
  • Reklamy

    reklama_290x60_weterynarz_01.jpg
  • Kontakt24

    Jeżeli zauważyłeś coś z czym chciałbyś podzielić się z czytelnikami i dotyczy to osiedla Czyżkówko lub mieszkańców, prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@eczyzkowko.pl.

  • Film

  • Pogoda