Informator

Opublikowano 22 lipca 2016 | Autor: Zespół eCzyżkówko

0

Regulacja rzeki, modernizacja obiektów piętrzących

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu obecnie zajmuje się regulacją Noteci oraz uruchomił procedury przetargowe mające na celu wykonanie remontów śluz: Okole – znajdującej się na Kanale Bydgoskim oraz Antoniewo i Frydrychowo – zlokalizowane na Górnej Skanalizowanej Noteci.

Regulacja Noteci odbywa się między Pakością a Łabiszynem. Wykonywany jest już trzeci etap inwestycji. Celem prowadzonych prac jest utrzymanie wymaganych głębokości żeglugowych oraz poprawa przepustowości koryta, co pozwoli na zmniejszenie zagrożenia podtopienia doliny rzeki. Na jej wyznaczonych odcinkach, w tym zwłaszcza na miejskim w Barcinie, budowane są umocnienia brzegowe. W trakcie realizacji I etapu, który zakończył się w listopadzie 2013 r., wykonywano prace pogłębiarskie oraz odcinkowe roboty umocnieniowe od km 116+110 do km 111+500. Podczas II etapu w 2014 r. kontynuowano powyższe zadania od km 111+500 do km 99+850. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie niemal 1,9 mln zł brutto. Jest ono finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Modernizacja Kanału Bydgoskiego. Zadanie to obejmuje śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy i Osowa Góra. Inwestycja będzie prowadzona w oparciu o dokumentację opracowaną przez włocławski DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.

Z uwagi na unikalny charakter i ogromną wartość historyczną, Kanał Bydgoski został wpisany do rejestru zabytków woj. kujawsko-pomorskiego. Ochroną prawną objęto szlak wodny oraz obiekty hydrotechniczne i budynki towarzyszące. W związku z tym prace remontowe prowadzone będą pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Ze względu na zły stan techniczny śluza Okole wymaga gruntownego remontu. Zmodernizowany zostanie obiekt hydrotechniczny, wyremontowane będą trzy budynki maszynowni, sterowania oraz obiekt obsługi śluzy.

Aby odwodnić budowlę, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, zostaną wybudowane tymczasowe grodzie w awanporcie górnym i dolnym. Zgodnie z opracowaną dokumentacją naprawione będą wszystkie elementy konstrukcji śluzy wraz z oprzyrządowaniem. Renowacji ulegną ściany jej komory poprzez m.in. częściowe usunięcie istniejących cegieł licowych. Do odnowy ścian wykorzysta się cegły z rozbiórki i nowe, w pełni odpowiadające zabytkowym. Dno śluzy oczyszczone zostanie ze skorodowanego betonu. Zamontowana będzie nowa instalacja elektryczna. W obu awanportach wykona się nowe umocnienia oraz zostaną odmulone.

Remont stopni wodnych. Na Górnej Skanalizowanej Noteci unowocześnione będą śluzy Antoniewo oraz Frydrychowo w oparciu o projekt wykonawczy opracowany przez JUKS Pracownię Projektową Budownictwa Wodnego z Wrocławia.

Pierwsza z nich powstała w 1882 r. i znajduje się na km 121,780 drogi wodnej Warta-Kanał Bydgoski. Podczas remontu wykonane zostaną specjalistyczne roboty, których zrealizowanie poprawi sprawność działania śluzy. Do nich zaliczyć należy m.in. odmulenie komory śluzy, regenerację łożysk górnych i dolnych, przegląd i konserwacja mechanizmów napędowych wrót i zamknięć motylkowych, wymiana uszczelnień drewnianych i odbojnic wrót, zabezpieczenie ich antykorozyjne, pomostów, napędów i innych stalowych elementów wyposażenia śluzy.

Na wspomnianym szlaku wodnym znajduje się także śluza Frydrychowo, na km 125+090, także wybudowana w 1882 r. Zakres zaplanowanych robót jest podobny do tego, który realizowany będzie podczas trwania remontu śluzy Antoniewo.

Źródło: http://www.pgt.pl/regulacja-rzeki-modernizacja-obiektow-pietrzacych
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top ↑
  • Reklamy

    reklama_290x60_weterynarz_01.jpg
  • Kontakt24

    Jeżeli zauważyłeś coś z czym chciałbyś podzielić się z czytelnikami i dotyczy to osiedla Czyżkówko lub mieszkańców, prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@eczyzkowko.pl.

  • Film

  • Pogoda