Rada osiedla

Opublikowano 19 marca 2015 | Autor: Hanna Szczęśniak

0

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Samorządności i Statutowo-Organizacyjnej Rady Miasta

12 marca 2015r. w Zespole Szkół nr 16 w Bydgoszczy odbyło się Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Samorządności i Statutowo-Organizacyjnej Rady Miasta Bydgoszczy z Radami Osiedli i przybyłymi Radnymi Okręgu Wyborczego nr 1.

Do Okręgu nr 1 należą Rady Osiedli: Osowa-Góra, Czyżkówko, Piaski, Flisy, Smukała-Opławiec-Janowo.

Skład Komisji Samorządności i Statutowo-Organizacyjnej Rady Miasta można znaleźć:
http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/rada_miasta/komisje_rady_miasta/samorzadnosci_i_statutowo_-_organizacyjnej/

Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji Samorządności i Statutowo-
Organizacyjnej – Łukasz Schreiber.

W trakcie posiedzenia wszystkie Rady Osiedli miały możliwość zgłoszenia swoich największych osiedlowych „bolączek”. Jak można było przewidzieć, w naszym rejonie najbardziej drażliwym tematem były drogi osiedlowe i potrzeba ich utwardzenia.

Zarzucano Miastu zaniechanie budowy tych dróg. Dowodzono, że to właśnie mieszkańcy naszego okręgu od kilkudziesięciu lat oczekują na utwardzenie ulic gruntowych.

Przewodniczący Rady Osiedla Czyżkówko i przybyli na posiedzenie jej członkowie, również zgłosili potrzebę utwardzenia gruntówek na naszym osiedlu, za priorytet uznawszy konieczność dokończenia ulicy Siedleckiej i docelowe przeniesienie trasy autobusowej w głąb dzielnicy. Wskazali oni na potrzebę opracowania wieloletniego planu utwardzania dróg na naszym osiedlu. Przypomnieli o braku połączeń drogowych z ościennymi dzielnicami, konieczności odciążenia przeładowanego Ronda gen. Maczka, poprzez wybudowanie mostów na Brdzie i Kanale Bydgoskim. Nadmienili również, że na rozwijającym się osiedlu, w sytuacji, gdy liczba mieszkańców rośnie rocznie o ok. 110 osób, potrzebny jest basen. Szacunkowo z basenu na Czyżkówku mogłoby korzystać ok. 27,5 tys. mieszkańców naszego rejonu.

Przybyłym Radnym Miasta przekazane zostały: „Apel Mieszkańców Czyżkówka” (podjęty na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym do Rady Osiedla Czyżówko w dniu 27.03.2014r.) oraz opracowana przez Radę – „Strategia dla Czyżkówka” .

Treść tych dokumentów można znaleźć:

http://eczyzkowko.pl/informator/rada-osiedla/strategia-dla-osiedla-czyzkowko/

http://eczyzkowko.pl/informator/rada-osiedla/wybory-oraz-apel-rady-osiedla/

W trakcie spotkania poruszony został także temat niezapewniania przez Miasto funduszy na utrzymanie nowo powstałych inwestycji. Wskazano też na potrzebę zwiększenia przez Miasto nadzoru nad budowanymi w ramach Programu wsparcia inicjatyw lokalnych – „Inicjatywy 5/6” inwestycjami. Za przykład podano boisko przy ul. Krajeńskiej. Jakość wykonania tej inwestycji (pomimo dokonanego odbioru), nadal budzi wątpliwości Rady Osiedla Czyżkówko

Nasza Rada zawnioskowała o podtrzymanie zasady opiniowania budowy dróg osiedlowych przez właściwe Rady i o zachowanie kolejności utwardzania dróg na naszym osiedlu zgodnej z harmonogramem stworzonym przez lata na podstawie wniosków mieszkańców, a zamieszczonym w „Strategii dla Czyżkówka”.

W trakcie ogólnej dyskusji wysunięta została propozycja stworzenia tzw. partnerstwa decyzyjnego, uwzględniającego potrzeby osiedli. Wnioskowano też, aby Komisja wystąpiła do Władz Miasta z interpelacją o zabezpieczenie w budżecie na 2016 rok funduszy na drogi osiedlowe (proponowano kwotę 30-40 milionów złotych). Wskazano również na potrzebę zwiększenia środków finansowych na działalność własną poszczególnych Rad Osiedli.

Ze swej strony Komisja poprosiła przedstawicieli Rad o wyrażenie swoich opinii na temat takich propozycji, jaki: przeprowadzenie wyborów powszechnych do wszystkich Rad Osiedli w ciągu jednego dnia, zmniejszenie liczby Rad Osiedli poprzez ich łączenie w ramach okręgów wyborczych, czy też zachowanie liczby Rad Osiedli obecnie funkcjonujących, rozszerzenie uprawnień i zadań Rad Osiedli, a także wzmocnienie ich roli poprzez partnerstwo decyzyjne, wspólnego z Radą Miasta podejmowania najważniejszych decyzji w Mieście, nadanie Radom Osiedli uprawnień do wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych, opiniowanie projektu budżetu Miasta i uczestnictwo przedstawicieli Rad Osiedli w komisjach przetargowych.

Na koniec zaproponowano utrzymanie cyklicznych spotkań Komisji z Radami Osiedli z częstotliwością kwartalną lub półroczną.


O autorze

Zastępca przewodniczącej Rady Osiedla Czyżkówko w BydgoszczyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top ↑
  • Reklamy

    reklama_290x60_weterynarz_01.jpg
  • Kontakt24

    Jeżeli zauważyłeś coś z czym chciałbyś podzielić się z czytelnikami i dotyczy to osiedla Czyżkówko lub mieszkańców, prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@eczyzkowko.pl.

  • Film

  • Pogoda