Rada osiedla

Opublikowano 22 sierpnia 2018 | Autor: Hanna Szczęśniak

0

Wybory do Rady Osiedla

Rada Osiedla jest Jednostką Pomocniczą Miasta.

Głównym celem działania rad osiedli jest pomoc Miastu w realizacji jego zadań na terenie osiedla.
Aby móc ten cel zrealizować osiedla wyposażone zostały w szereg kompetencji, które można podzielić na trzy, cztery grupy. Najbardziej „miękkie” z nich polegają na możliwości wnioskowania do organów miasta w praktycznie każdej sprawie związanej z terenem osiedla. Druga grupa, szczególnie ważna po wprowadzeniu reformy jednostek pomocniczych miasta, to opiniowanie. Niemal każde miejskie przedsięwzięcie na terenie osiedla powinno być konsultowane z radą osiedla.
Kompetencje, które można określić jako kontrolne, pozwalają osiedlu na zgłaszanie uwag do projektów inwestycji finansowanych ze środków osiedla. Dają też możliwość zgłaszania przedstawiciela rady do komisji przetargowych, czy powołanych do odbioru robót. Ostatnia grupa kompetencji, które można określić w cudzysłowie jako „decyzyjne”, sprowadza się do dysponowania środkami finansowymi. A właściwie do współdecydowania o ich przeznaczeniu.

Ogólnie mówiąc – Podstawowym zadaniem rady osiedla jest wspieranie działań mających na celu poprawę życia mieszkańców.

W praktyce rada może np. wystąpić do władz Miasta z wnioskiem o powstanie na osiedlu nowego domu kultury, szkoły, przedszkola, czy ośrodka sportu. Gmina analizuje wnioski rad osiedli w sprawie większych inwestycji.
Rada może również podjąć inicjatywę w sprawie zmiany w rozkładzie jazdy MZK lub organizacji ruchu na osiedlu, o stworzenie miejsca zieleni, parkingu, służącego okolicznym mieszkańcom. Rada osiedla opiniuje także ilość i lokalizację punktów sprzedaży alkoholu na osiedlu, jak też może wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rada osiedla opiniuje kluczowe dla mieszkańców kwestie związane z komunikacją miejską czy inwestycjami na osiedlu.

Rada zarządza finansami osiedla przyznanymi z budżetu miasta oraz występuje o dodatkowe środki na działania społeczne w tym świetlice środowiskowe, kluby seniora, festyny, imprezy okolicznościowe itp.
Wszystkie te zadania realizuje we współpracy z władzami Miasta, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osiedlami.

Mimo że rada osiedla jest przede wszystkim ciałem opiniodawczym, może mieć realny wpływ na jakość życia na osiedlu. Aktywni radni osiedlowi mogą wystąpić o dotacje na działania na rzecz mieszkańców, np. zamontowanie progów zwalniających, utworzenie dodatkowych przejść dla pieszych, zmiany w komunikacji publicznej. Mogą one dotyczyć np. powstania nowej szkoły, ośrodka sportu, placu zabaw czy parku.

Członkowie Rady osiedla pracują społecznie, nie otrzymują wynagrodzenia, a kadencja rady trwa 4 lata. Zebrania odbywają się w siedzibie przy ul. Łanowej 2, dwa razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca oraz dodatkowo wg. potrzeb).

Zapraszamy do pracy osoby aktywne, chętne do pracy na rzecz naszego osiedla !


O autorze

Zastępca przewodniczącej Rady Osiedla Czyżkówko w BydgoszczyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top ↑
  • Reklamy

    reklama_290x60_weterynarz_01.jpg
  • Kontakt24

    Jeżeli zauważyłeś coś z czym chciałbyś podzielić się z czytelnikami i dotyczy to osiedla Czyżkówko lub mieszkańców, prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@eczyzkowko.pl.

  • Film

  • Pogoda