Rada osiedla

Opublikowano 18 marca 2019 | Autor: Hanna Szczęśniak

0

Relacji ze spotkania przedstawicieli Rady Osiedla z Prezydentem

Relacja ze spotkania Zarządu Rady Osiedla Czyżkówko z Prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim

W dniu 13 marca 2019 r. odbyło się w Ratuszu, spotkanie Prezydenta Rafała Bruskiego z Zarządem Rady Osiedla Czyżkówko, na tematy nurtujące mieszkańców osiedla.

W spotkaniu wzięli również udział Zastępcy Prezydenta i przedstawiciele wydziałów U.M. oraz przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych.

Bolączki naszego osiedla przedstawiła Przewodnicząca RO oraz poszczególni Członkowie Zarządu. Kolejno, to następujące problemy:

– Utwardzanie dróg osiedlowych, w tym również płytami ażurowymi;

– Budowy stacji rowerowych;

– Udostępnienie mieszkańcom terenów leśnych wokół stawów infiltracyjnych;

– Wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Brdy;

– Budowy zapory na Brdzie wraz z przeprawą drogową na Jachcice;

– Zbyt mała ilość parkingów przy nowych budynkach wielorodzinnych;

– Remontów chodników na osiedlu;

– Utrzymanie czystości, w tym zanieczyszczanie terenów przez psy;

– Ustawienie ławeczek oraz ustawienie słupów ogłoszeniowych.

Prezydent, poinformował, iż barierą możliwości jest brak dostatecznych środków finansowych na inwestycje i na tyle ile mamy na tyle możemy zrealizować.

Z-ca dyrektora Zarządu Dróg poinformował, iż obecnie do końca kwietnia br. realizowane jest utwardzanie ulicy Byszewskiej, po czym od maja realizowane będzie utwardzanie ulicy Łubinowej. Od czerwca rozpocznie się utwardzanie końcowego odcinka ulicy Siedleckiej, na której wodociągi będą również uzupełniać brakującą kanalizację sanitarną. Po wykonaniu Siedleckiej autobus linii 58, zamiast przez las pojedzie ulicą Siedlecką. Obecnie zostanie opracowany nowy wieloletni program utwardzania dróg gruntowych w oparciu o kryteria oceny ulic ustalone Uchwałą Rady Miasta z dnia 27 lutego 2019 r. Odnośnie utwardzania dróg płytami ażurowymi – poczekamy i zobaczymy jak one się sprawdzają w praktyce. Remonty chodników można będzie wprowadzić do planu roku 2019.

Następnie Prezydent poinformował, iż w przyszłym roku zamierza stacje rowerowe usytuować również w zachodniej części miasta w kierunku Osowej Góry. Odnośnie udostępnienia nabrzeża Brdy jako ścieżki pieszo – rowerowej będzie to możliwe po wykonaniu planu zagospodarowania którego w tej chwili nie ma.

Dyrektor Wodociągów, poinformował, iż wobec zaostrzonych przepisów w zakresie ochrony sanitarnej ujęcia wody, nie można udostępniać dostępu do terenu stawów infiltracyjnych. Możliwe jest jedynie zwiedzanie przez zorganizowane grupy po uprzednim uzgodnieniu. Odnośnie budowy tamy na Brdzie na wysokości ulicy Chmielnej, będzie taka możliwość po znalezieniu dofinansowania z Unii Europejskiej. Budowa tamy umożliwi również wykonanie przeprawy na Jachcice.

Ponadto, Prezydent stwierdził, iż od inwestorów egzekwuje się przy budowie domów taką ilość parkingów jaka wynika z przepisów. W sprawie powrotu do opodatkowania psów,wydaje się to niemożliwe, gdyż koszty są wyższe od wpływów. Prezydent zobowiązał dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej do zwiększenia ilości koszy do śmieci zgodnie sugestiami R.O. Slupy ogłoszeniowe nie są własnością miasta, lecz jest to sprawa firmy która proponuje ich ustawienie zgodnie z zapotrzebowaniem zleceniodawców na reklamy.

 

Spisał: Edward Sell

Z-ca Przewodn. R.O.

Przewodnicząca Rady Osiedla

Anna Stefańska


O autorze

Zastępca przewodniczącej Rady Osiedla Czyżkówko w BydgoszczyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top ↑
  • Reklamy

    reklama_290x60_weterynarz_01.jpg
  • Kontakt24

    Jeżeli zauważyłeś coś z czym chciałbyś podzielić się z czytelnikami i dotyczy to osiedla Czyżkówko lub mieszkańców, prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@eczyzkowko.pl.

  • Film

  • Pogoda