Rada osiedla

Opublikowano 19 lutego 2015 | Autor: Hanna Szczęśniak

0

Projekty sprawdzone, czas na realizację

Zakończyła się analiza projektów, które w czasie głosowania nad budżetem obywatelskim zyskały największą liczbę głosów. Realizowany będzie 7 pakietów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury drogowej, monitoringu, boisk, szkół, oświetlenia i terenów rekreacyjnych.

Zasada działania programu „5/6” polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty 5 mln zł (corocznie), na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdej z 28 rad osiedli (wchodzących w skład 6 okręgów wyborczych).

Do realizacji skierowane będą zadania, które zyskały w trakcie głosowania mieszkańców największą liczbę zadań i wpasowywały się w możliwości finansowe poszczególnych osiedli. Projekty zostały też sprawdzone pod kątem warunków terenowo prawnych, bowiem Inwestycje z programu „5/6’ mogą być prowadzone wyłącznie na gruntach miejskich.

Większość z wybranych przez mieszkańców i zweryfikowanych przez wydziały UMB projektów zadań zostanie wprowadzona do korektą do budżetu miasta w podczas najbliższej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Kilkanaście innych przedsięwzięć, po ich zaopiniowaniu przez nowo wybrane rady osiedli, zostanie uchwalonych w późniejszym terminie. Następnie przygotowana zostanie niezbędna dokumentacja techniczna. Ostatnim etapem realizacji będzie wybór wykonawców i rozpoczęcie prac budowlanych.

– Dzięki budżetowi obywatelskiego powstaną kolejne chodniki, parkingi, skwery i place zabaw. Doposażymy też szkoły i boiska, a w kilku punktach miasta zainstalowane zostaną kamery. Satysfakcję sprawia to, że będziemy realizować zadania, na których najbardziej zależało mieszkańcom. Warto też podkreślić, że udało się nam wypracować dobry mechanizm wyboru i realizacji inwestycji. To już trzecia edycja programu 5/6, a nie jednorazowa akcja – podkreśla Rafał Bruski, Prezydent Bydgoszczy.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu rozpoczniemy realizację następujących zadań w kilku pakietach tematycznych:

6.Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej: 

a) „Doposażenie placów zabaw na os. Czyżkówko” – Doposażenie 3 istniejących placów zabaw przy ul. Krajeńska / Łebska, ul. Chmielna, ul. Siedlecka o dodatkowe elementy zabawowe.

Źródło: http://www.bydgoszcz.pl/

 


O autorze

Zastępca przewodniczącej Rady Osiedla Czyżkówko w Bydgoszczy



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top ↑
  • Reklamy

    reklama_290x60_weterynarz_01.jpg
  • Kontakt24

    Jeżeli zauważyłeś coś z czym chciałbyś podzielić się z czytelnikami i dotyczy to osiedla Czyżkówko lub mieszkańców, prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@eczyzkowko.pl.

  • Film

  • Pogoda