Informator

Opublikowano 29 kwietnia 2019 | Autor: Zespół eCzyżkówko

0

Posterunek policji na Osowej Górze powstanie. Choć są opóźnienia.

Źródło: http://tygodnikbydgoski.pl/wydarzenia/posterunek-policji-na-osowej-gorze-powstanie-choc-sa-opoznienia-22-04-19

O posterunek walczą mieszkańcy Osowej Góry, a wspiera ich m.in. Krajowe Forum Samorządowe. Już w 2017 roku padły ministerialne zapewnienia o odtworzeniu komisariatu w tej dzielnicy. Społecznicy chcieliby, żeby obejmował on zasięgiem swojego działania również pobliskie Sicienko. Sprawa powróciła m.in. podczas dyskusji na sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

Interpelację dotyczącą budowy posterunku policji na Osowej Górze złożył Jarosław Wenderlich, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Prezydent Rafał Bruski odpowiedział w ubiegłym tygodniu, że „Komenda Wojewódzka Policji przy udziale Komendy Miejskiej prowadzi działania w celu realizacji budowy nowego budynku siedziby posterunku na Osowej Górze”. Miałby on objąć działaniem dzielnice, które teraz są w gestii rewiru dzielnicowych Komisariatu Bydgoszcz-Błonie, czyli: Osową Górę, Flisy, Czyżkówko i Opławiec.

„W ubiegłym roku, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, 25 października została podpisana umowa z jednostką projektową z siedzibą w Ciechanowie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji, łącznie z uzyskaniem decyzji na budowę, ustalonym na dzień 27 lutego 2019 roku” – informuje prezydent Bydgoszczy. „Obecnie KWP oczekuje na poprawioną dokumentację, uwzględniającą wniesione do projektu uwagi oraz dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę”.

Jednak do tej pory wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy. „Inwestycja nie została zatrzymana” – podkreśla prezydent. Jak tylko zostaną dopełnione wszystkie formalności, ma być ogłoszony przetarg nieograniczony, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych. „Planowany termin realizacji inwestycji został ustalony na okres: II-IV kwartał 2020 roku” – informuje prezydent. Dodaje też, że „nie trwają żadne prace na temat zmiany rejonu działania przyszłego posterunku”.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top ↑
  • Reklamy

    reklama_290x60_weterynarz_01.jpg
  • Kontakt24

    Jeżeli zauważyłeś coś z czym chciałbyś podzielić się z czytelnikami i dotyczy to osiedla Czyżkówko lub mieszkańców, prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@eczyzkowko.pl.

  • Film

  • Pogoda