Informator

Opublikowano 6 grudnia 2014 | Autor: Karol Szostak

0

Finał sporu o stację Czyżkówko

Zakończył się trwający lata spór Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z katowicką GPW, która budowała stację Czyżkówko.

Oświadczenie Stanisława Drzewieckiego, prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, zostało właśnie opublikowane na stronie internetowej spółki. Razem z nim znalazło się także wspólne oświadczenie MWiK i Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, mówiące o tym, że kwestie wypowiedzi Stanisława Drzewieckiego zostały wyjaśnione. Prezes Wodociągów oświadcza: „(…) celem mojej wypowiedzi podczas konferencji prasowej w siedzibie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 17 stycznia 2013 roku, dotyczącej złożenia przez spółkę Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach oferty na dokończenie wykonania inwestycji „Modernizacja Stacji Wodociągowej SW-4 „Czyżkówko” w Bydgoszczy, nie było stawianie jakichkolwiek zarzutów spółce Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (…)”.

– To efekt pozwu cywilnego, złożonego przez GPW – wyjaśnia Marek Jankowiak, rzecznik bydgoskiej spółki.

Przypomnijmy, że chodzi o słowa prezesa Drzewieckiego, który miał zarzucić katowickiej spółce składanie „korupcyjnych propozycji” przy budowie stacji uzdatniania wody na Czyżkówku. MWiK realizowały inwestycję od 2005 roku. Wykonawcą było konsorcjum z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów na czele. Współpraca nie szła najlepiej, a w 2007 roku wykonawca zszedł z placu budowy, twierdząc, że nie jest on przygotowany do prowadzenia robót. Po zerwaniu kontraktu budowę dokończyła – za wyższą o 57 mln zł cenę – inna firma.

– Na mocy wyroku Sądu Arbitrażowego katowickiej spółce GPW przyznano tylko zwrot części gwarancji bankowych w wysokości 4,7 mln złotych – mówi Marek Jankowiak. – Było to dla MWiK rozstrzygnięcie korzystne, jako że MWiK nie musiał tego płacić z własnych zasobów finansowych, a jedynie pomniejszył o tę kwotę wartość wpłaconej w gotówce przez GPW tzw. gwarancji (na poczet ewentualnych kar umownych, będących efektem niedotrzymania terminów robót). A tej gwarancji było 19 mln. Oddaliśmy zatem GPW zaledwie jedną czwartą tej kwoty. Gwarancja leżała u nas w depozycie, a zatem pracowała na odsetki, a ponadto – nie musieliśmy wykonawcy, który nie dotrzymał warunków umowy, płacić za część faktur, nie musieliśmy płacić za dostarczone urządzenia… Łącznie, nasza korzyść z tego tytułu to kwota rzędu 28 milionów złotych.

Jak mówi rzecznik MWiK, proces ten to już dla spółki przeszłość.
– Podobnie jak finał w postaci ugody, dotyczącej wypowiedzi prezesa na temat inwestycji realizowanej przez GPW – nie ma zatem sensu do tego wracać, a stosunki MWiK z GPW, po zmianie kierownictwa w tamtej spółce, należy uznać obecnie za poprawne.

Źródło: http://express.bydgoski.pl/323624,Final-sporu-o-stacje-Czyzkowko.html


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top ↑
  • Reklamy

    reklama_290x60_weterynarz_01.jpg
  • Kontakt24

    Jeżeli zauważyłeś coś z czym chciałbyś podzielić się z czytelnikami i dotyczy to osiedla Czyżkówko lub mieszkańców, prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@eczyzkowko.pl.

  • Film

  • Pogoda